درس چهارم

ساده‌نویسی زیباست، اما ساده‌نویسی را با ساده‌انگاری در نویسندگی اشتباه نگیرید.

ساده‌نویسی یک تکنیک بسیار بزرگ است که بعد از سال‌ها تمرین به دست خواهد آمد، پس هرگز سعی نکنید ساده بنویسید زیرا این کار به ساده‌انگاری در نویسندگی منجر خواهد شد.

پس همواره سعی کنید بهترین اثرتان را ارائه کرده و برای این کار از تکنیک‌های نویسندگی بهره ببرید.