درس نهم

به سایت‌های ارائه داستان سر بزنید و سعی کنید دستان یکی از نویسندگان گمنام را خوانده و تحلیل کنید.

شما تحلیلگر یا منتقد ادبی نیستید، پس به دنبال نقد فنی و حرفه‌ای نباشید.

فقط کافی است از دید خودتان داستان را تحلیل کرده و به این مسئله کنید که نویسنده این اثر به چه چیزی فکر می‌کرده زمانی که این اثر را نوشته و چه چیزی را می‌خواسته به شما انتقال دهد.