درس دهم

در بالاترین سطح هنر، نویسندگی ابزاری است برای انتقال افکار. اما این مسئله در مورد شما صدق نمی‌کند.

فعلا نویسندگی باید برای شما هدف باشد. پس سعی کنید این مسئله را همیشه مد نظر قرار دهید.

بعدها و زمانی که به یک نویسنده حرفه‌ای تبدیل شدید نگرش‌تان تغییر خواهد کرد اما فعلا باید اینگونه رفتکار کنید.