وبگاه حاضر، با هدف انتشار دروس دکتر مانی محرابی در رشته‌های سواد رسانه‌ای، نویسندگی خلاق و داستان نویسی، تولید محتوا و خبر نویسی دایر شده و با توجه به حضور گسترده استاد در رسانه‌های بین المللی، انتشار یادداشت‌ها، تحلیل‌ها و مصاحبه‌های رسانه‌ای ایشان در وبگاه امکان پذیر نبوده و دانش‌پژوهان گرامی می‌توانند با مراجعه به آدرس‌های زیر به این منابع دست یابند.

صفحه استاد در خبرگزاری اسپوتنیک روسیه :

http://ir.sputniknews.com/authors/mani_mehrabi

صفحه استاد در خبرگزاری یونایتد ورد جهانی :

https://uwidata.com/experts/mani-mehrabi-2

تحلیل‌های استاد در مطبوعات ایران :

http://bit.do/mehrabimagiran

http://bit.do/mehrabimagiran2

در شبکه های اجتماعی :

twitter @drmanimehrabi

instagram @drmanimehrabi