دانلود رایگان کتاب الکترونیک "3 درس پیش از آغاز نویسندگی"

در این کتاب خواهید آموخت :

نویسندگی خلاق چیست؟

انواع نثر کدامند؟

ویژگی های یک نویسنده چیست؟

کتاب "3 درس پیش از آغاز نویسندگی" شامل پاسخ سوال هایی است که علاقمندان به نویسندگی پیش از آغاز فعالیت خود خواهند پرسید.

حجم کم این درس ها و عدم زیاده گویی در نوشتار آنها مطالعه را برای مخاطب آسان خواهد کرد زیرا شما قرار نیست با کتاب هایی که معمولا در بازار مشاهده میکنید مواجه شوید.